Amartano
Oud-leden Vereniging D.B.V. Arriba

Agenda

Datum Activiteit
geen

Statistieken

Aantal spelers in archief: 977
Aantal teams in archief: 334
Aantal bezoekers online: 1


Inloggen

   User:
   Pass:

Nieuw profiel


Nieuws van de penningmeester
Een ander financieel beleid, maar dezelfde contributie!

In de drukke feestmaand kun je het best zo effectief mogelijk met je tijd omgaan. Met het oog daarop heb ik de belangrijkste twee zaken in de titel van mijn bijdrage aan deze mailing gezet. Wil je echter iets meer informatie over de financiŽn van Amartano, lees dan vooral nog even door!

FinanciŽle situatie Amartano
Zoals in de voorgaande stukjes naar voren is gekomen was het afgelopen jaar voor Amartano begrippen erg actief en zeker succesvol. Maar zoals met zovele dingen in het leven heeft ook dit succes een prijskaartje. Deelname aan het breedtetoernooi is de afgelopen jaren steeds duurder geworden en de Amartano contributie is al een paar jaar gelijk gebleven. Een logisch gevolg van deelname met maar liefst vijf teams aan het afgelopen Breedtetoernooi is dan ook dat we dit jaar hebben ingeteerd op ons eigen vermogen.

Amartano kan echter nog makkelijk al haar financiŽle verplichtingen nakomen, dus er is zeker geen rede voor bezorgdheid. In tegendeel, zolang onze uitgaven groeien betekent het dat we meer oud-Arribanen de gelegenheid geven om elkaar weer eens te zien en dat is tenslotte de raison d'Ítre van Amartano.

Aan de inkomsten kant gaat het gelukkig ook redelijk tot goed. Na mijn oproep in de vorige decembermailing heeft nog een heel aantal mensen hun contributie voor 2005 alsnog voldaan. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een betalingspercentage van 45%. Om de analogie met mijn schotpercentage maar weer aan te halen: redelijk, maar er is ruimte voor verbetering! Over 2006 stond de teller bij de laatste bijwerking van de boekhouding eind november op 26%. Dat is natuurlijk een schotpercentage waar zelfs ik niet tevreden mee ben, dus ik vraag jullie allemaal om nogmaals na te gaan of je al betaald hebt voor 2006. Bij twijfel kun je mij altijd mailen om het na te kijken. Ik wil hier toch ook nog vermelden dat buiten de normale contributie veel mensen gul een bedrag extra overmaken. Dank hiervoor, want extra giften zijn zeer welkom!

Een nieuw financieel beleid
In de afgelopen bestuursvergadering hebben wij besloten het financiŽle beleid van Amartano een beetje te veranderen. In principe verandert er niet veel; er blijft ťťn, onveranderd contributie bedrag en betaling blijft uiteraard op vrijwillige basis. Ook geldt nog steeds dat wij bij deelname aan toernooitjes wel kracht achter het innen van de contributie zetten en in die gevallen ook persoonlijke herinneringen sturen.

Wat verandert, is dat bij deelname aan het Breedte-toernooi voortaan een extra bijdrage boven op de contributie wordt gevraagd. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste is met het huidige inschrijfgeld voor het Breedtetoeroioi een deelname van een Amartano lid niet kostendekkend meer met de huidige contributie.

Ten tweede, hebben wij vorig jaar voor het eerst een apart Amartano programma georganiseerd tijdens het Breedtetoernooi met eten en drinken in de stad. Wij hebben hier eigenlijk alleen maar positieve reacties op gehad en willen deze prille traditie graag voortzetten. Zoín extra programma kost natuurlijk extra geld en dus zal een persoonlijke Breedtetoernooi bijdrage bij volgende edities sowieso noodzakelijk zijn. De hoogte van deze bijdrage zal voor het toernooi duidelijk gecommuniceerd worden. Deelname aan het TOPtoernooi blijft dus ook volgend jaar nog wel ďbij de contributie inbegrepenĒ. Wij denken en hopen Amartano met deze kleine aanpassing in het beleid zonder contributieverhoging budgettair neutraal draaiende te kunnen houden.

Contributie 2007
Voor diegene die het bovenstaande compleet hebben gelezen zal het niet als verrassing komen, de contributie voor 2007 bedraagt gewoon weer EU 17.50. Ik wil jullie allen vragen dit bedrag over te maken op het vertrouwde gironummer:

Amartano
Giro 5004268
Den Haag

Nieuwe betalingsmogelijkheden
Natuurlijk willen wij het iedereen zo makkelijk mogelijk maken om zijn of haar contributie te voldoen. Bovendien willen wij als oud-ledenvereniging van een technische universiteit natuurlijk met onze tijd meegaan. Daarom wordt het binnenkort mogelijk om via het (bekende) iDeal systeem direct, snel en veilig digitaal je contributie over te maken, gewoon via internetbankieren van je eigen bank. Meer informatie volgt op de website en in de volgende digitale nieuwsbrief.

Een goed 2007 toegewenst en tot op het Breedtetoernooi!

Carel Fitiť